سرمایه گذاری در روسیه

 

جذب سرمایه گذاری خارجی از اهداف اصلی سیاست های اقتصادی روسیه است . به دنبال تثبیت نظام اقتصاد بازار، دولت اجرای سیاست های تشویق سرمایه گذاری را در اولویت قرار داد. وزارت توسعه اقتصادی و تجارت، مسئول هماهنگ سازی سیاست های دولت در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی است. برای مدیریت جذب سرمایه گذاری خارجی مرکز توسعه سرمایه گذاری خارجی زیر نظر این وزارت خانه تشکیل شده است. این مرکز سه دفتر در فرانکفورت، پاریس و آمستردام دارد.اهداف اصلی این مرکز عبارت اند از:  تشویق سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد روسیه؛بازاریابی برای پروژه‌های سرمایه گذاری از راه دفاتر خود در خارج؛ مطالعه پروژه‌های سرمایه گذاری و هماهنگی با شرکای بالقوه؛ایجاد چارچوب ساختاری استاندارد برای جذب بلند مدت سرمایه خارجی؛ارائه خدمات پیش و پس از سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی؛ همراهی، مشاوره و پشتیبانی اداری از شرکت های خارجی در روسیه؛

خلاصه ای از قوانین سرمایه گذاری در فدراسیون روسیه

سرمایه گذاری برای اشخاص حقوقی: این نوع سرمایه گذاری که در قالب شرکتی صورت می‌گیرد، می‌تواند در زمینه یک پروژه یا اوراق بهادار، ارز، مستغلات، خدمات و …فعالیت داشته باشد.

سرمایه گذاری پروژه: سرمایه گذار خارجی یک پروژه را در خاک روسیه تامین سرمایه می نماید.

سرمایه گذاری مستقیم: سرمایه گذار خارجی سرمایه خود را بطور مستقیم وارد بخش های مالی و تجاری روسیه می نماید.

سرمایه گذاری در هر نوع سهام خارجی نباید کمتر از 10% باشد و حداقل سرمایه به میزان یک میلیون روبل باشد. همچنین اداره گمرک و یا بانک های روسیه منشاء خارجی بودن این سرمایه را تائید نمایند.

سرمایه گذار خارجی بر اساس قرارداد می‌توان سهم خودش را به شخص دیگر واگذار کند. دولت روسیه انتقال آزاد ارز و سود عاید از سرمایه گذاری را به خارج از کشور گارانتی می نماید.

دولت روسیه انتقالات آزاد مستغلات و اعتبارات و اطلاعات تجاری شرکت را به خارج از کشور گارانتی نمی‌کند

دولت روسیه خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و غیردوتلی معاوضه آن با کالا را برای سرمایه گذار خارجی مجاز می داند

سرمایه گذار خارجی می‌توان در جریان خصوصی سازی شرکت کند و این حق را دارد. دولت روسیه ملزم به پوشش حقوقی و قضائی شرکت سرمایه گذار در چارچوب قوانین فدرال کشور می‌باشد. دولت روسیه ملزم به پرداخت ضرر و زیان سرمایه گذاریست که در اثر موارد غیر قانونی همچون یک شرکت داخلی بر اساس قوانین روسیه در دادگاه طرح دعاوی نماید. سرمایه گذاری دارای سقف معینی نیست و به هر میزان ممکن است. تجدید سرمایه گذاری: در این فرم سرمایه گذاری، سود بدست آمده از شرکت دیگر بعنوان سرمایه شرکت ثالث استفاده می‌شود.

نمایندگی انحصاری سرمایه گذار خارجی و یا شرکت تجاری روس آن که از جانب سرمایه گذار معرفی شده از جایگاه حقوقی او برخوردار می‌گردد.

 معامله‌هایی که از طریق کشورهای خارجی، سازمان‌های بین المللی یا سازمانهای تحت کنترل آنها انجام می‌شوند و در نتیجه آن حق دسترسی بیش از 25 % از آرا مربوط به سهام سرمایه مجاز (Authorised capital) را به دست می آورد، باید از قبل هماهنگ شوند. قانون فدرال در مورد چگونگی اجرای سرمایه گذاری خارجی در موسسات اقتصادی دارای اهمیت استراتژیک برای دفاع و امنیت کشور، آن معامله‌ها را تنظیم می‌کند.

در صورت تغییرات در قوانین روسیه، آن تغییرات به مدت 7 سال بر روی پروژه ای سرمایه گذاری خارجی تاثیر نمی‌گذارد. اگر سرمایه گذاری بیش از 1 میلیارد روبل باشد و پروژه ای سرمایه گذاری اولویت دار محسوب شود، این مدت می‌تواند افزایش پیدا کند.

 

مناطق آزاد اقتصادی در فدراسیون روسیه:

در روسیه 4 نوع منطقه آزاد اقتصادی وجود دارد:

صنعتی - تولیدی

فناوری 

توریستی

بندری

در مناطق آزاد اقتصادی برای سرمایه گذار مزایای مختلفی وجود دارد. از جمله مزایای مالیاتی، رژیم ویژه گمرکی و غیره ...

به دنبال تثبیت اقتصاد بازار، دولت روسیه اجرای سیاستهای تشویق سرمایه گذاری را در اولویت قرار داد. قانون حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در روسیه؛ قانون فدرال سرمایه گذاری خارجی است که 9 جولای 1999 به تصویب رسید. ضمانت های اساسی حقوق سرمایه گذاران خارجی در زمینه سرمایه گذاری و درآمد و نیز شرایط کارفرمایی سرمایه گذاران خارجی در روسیه را این قانون تعیین می‌کند. هدف این قانون انتقال منابع مالی، فناوری‌های پیشرفته و تجربه مدیریتی خارجی به اقتصاد ملی و نیز آماده سازی شرایط مناسب برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی و رعایت برابری رژیم حقوقی سرمایه گذاری‌های خارجی با موازین حقوق بین الملل و عرف بین المللی همکاری در زمینه سرمایه گذاری است.

علیرغم مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های اخیر بر ضد روسیه و کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی و حتی خروج سرمایه‌های غربی از این کشور، کماکان مزایای بسیاری برای سرمایه گذاری در روسیه وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است:

بازار مصرف گسترده؛

نیروی کار متخصص؛

دسترسی آسان به بازار کشورهای هم سود؛

روسیه یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا بر اساس ذخایر طبیعی است؛

همچنین در روسیه آژانس سرمایه گذاری روسیه از سرمایه گذاران خارجی برای حضور در پروژه‌های سرمایه گذاری مستقیم حمایت و پشتیبانی می نماید. فعالیت اصلی این آژانس پشتیبانی از سرمایه گذاران خارجی و حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران خارجی و همچنین همکاری با سرمایه گذاران خارجی می‌باشد.

جهت همکاری با این آژانس حداقل سرمایه گذاری در بخش های مختلف به شرح زیر می‌باشد:

در بخش پزشکی حداقل 1 میلیون دلار؛

در بخش کشاورزی حداقل سرمایه گذاری 3 میلیون دلار؛

در بخش تفریحی حداقل سرمایه گذاری 5 میلیون دلار؛

در بخش صنعت حداقل سرمایه گذاری 10 میلیون دلار؛

در بخش لجستیک و حمل و نقل حداقل سرمایه گذاری 20 میلیون دلار؛

در بخش استخراج و فرآوری مواد معدنی حداقل سرمایه گذاری 100 میلیون دلار؛

در مابقی بخش ها حداقل سرمایه گذاری 10 میلیون دلار؛

از خدمات این آژانس می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

حمایت از منافع سرمایه گذار و لابی در نهادهای اجرایی فدراسیون روسیه؛

هماهنگی ملاقات برای سرمایه گذاران خارجی با نهادهای مدیریتی و اجرایی مناطق و شهرهای روسیه و همچنین با نمایندگان بخش تجارت کلان؛

همکاری جهت انتخاب پروژه و محل سرمایه گذاری؛

ایجاد و مشارکت در شرکت های مشترک و همکاری با صندوق های سرمایه گذاری؛

همکاری جهت انتخاب زمین، ملک و غیره؛

کمک به انتخاب پرسنل و کادر متخصص جهت آغاز تجارت در روسیه؛

آنالیز ریسک پروژه سرمایه گذاری و تهیه طرح کاهش ریسک؛

ایجاد طرح و ساختار سرمایه گذاری؛

جمع آوری اطلاعات و بازاریابی؛

طراحی مدل مالی؛

تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی؛

آنالیز زمین، ملک و دارایی؛

ارزیابی صلاحیت یا بایسته ( Due Diligence ) 

کمک به جذب سرمایه گذار جهت مشارکت؛

پشتیبانی حقوقی؛

پشتیبانی خبری در رسانه‌های جمعی،

و ....

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با سرمایه گذاری در فدراسیون روسیه به زبان انگلیسی و همچنین روش و شرایط همکاری با آژانس سرمایه گذاری روسیه، به تارنمای اینترنتی زیر مراجعه نمایید.

https://investment-in-russia.com/site/en?view=SERVICES-FOR-FOREIGN-INVESTORS-IN-RUSSIA

همچنین جهت کسب اطلاعات تکمیلی در رابطه با سرمایه گذاری‌های مستقیم در روسیه به تارنمای صندوق سرمایه گذاری‌های مستقیم روسیه به آدرس زیر مراجعه نمایید.

https://rdif.ru/Eng_About

 

طبق آمار ارائه شده توسط آقای کیریل دیمتریف رئیس صندوق سرمایه گذاری‌های مستقیم روسیه، میزان سرمایه گذاری‌های مستقیم در سال 2019 نسبت به سال گذشته دارای 70 درصد رشد بوده است. همچنین بیش از 90 درصد این سرمایه گذاری‌ها در سال 2019 خارج از مسکو بوده و بیشتر این سرمایه گذاران از کشورهای آسیایی و خاورمیانه بوده اند. البته با وجود تحریم ها، سرمایه گذاران آمریکایی نیز در رتبه‌های اول سرمایه گذاری در روسیه قرار دارند.

در سه ماهه اول سال 2020 حجم سرمایه گذاری‌های خارجی در اقتصاد روسیه در مقایسه با سه ماهه آخر سال 2019 شاهد 22 برابر افت و در مقایسه با سه ماهه اول سال 2019 شاهد 50 برابر افت بوده است.

طبق آمار بانک مرکزی روسیه حجم سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد روسیه در سه ماهه اول سال جاری 200 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با سه ماهه اول سال 2019 که 10.3 میلیارد دلار بوده است کاهش چشم گیری داشته است.

حجم سرمایه گذاری در بخش بانکی و اوراق قرضه روسیه منهای 1.2 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سه ماهه اول سال 2019 که 6.8 میلیارد دلار بوده است نیز کاهش چشم گیری دارد.

از دلایل کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد روسیه در سال 2020 می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

کاهش قیمت سوخت (نفت، گاز، گاز مایع و محصولات نفتی) در بازارهای جهانی؛

کاهش میزان صادرات نفت و گاز روسیه؛

شرایط پاندمی ویروس کرونا در جهان؛

بازار غیر قابل پیش بینی؛

موانع اداری و سیاسی (تحریم ها و محدودیت ها)؛

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش